Hovedregel er at norges voksne befolkning skal betale sine tannlegeutgifter selv. Det finnes imidlertid en del unntak og tilstander der man har krav på støtte fra NAV(Helfo) til tannbehandling. Eksempler på dette er behandling av kronisk marginal periodontitt(tannkjøttbetennelse) og erstatning av tenner som mistes som følge av dette, tannslitasje, munntørrhet, kirurgiske inngrep, sjeldne medisinske tilstander, infeksjonsforebyggende behandling ifm f.eks organtransplantasjoner, ulykker og yrkesskader. 

For en fullstendig oversikt over tilstander som gir rett til stønad og dine rettigheter i forbindelse med dette, se Helfos nettside: www.helsenorge.no/betaling-for-helsehjelp/hvem-betaler-tannlegeregningen-din

Vi har på klinikken hos oss god oversikt over gjeldende regelverk og vil selvfølgelig hjelpe deg til å få støtten du eventuelt har krav på. Vi har direkte oppgjørsordning med Helfo, som gjør at du som pasient kun betaler mellomlegget mellom våre takster og stønaden fra Helfo ved refusjonsberettiget behandling.

Spør oss gjerne om dine rettigheter!