Av og til får man vondt i en tann, en tann knekker, eller en fylling faller ut. Slike ting skjer gjerne når man minst venter det, eller når det passer aller dårligst. Vi forsøker å hjelpe alle som tar kontakt med et akutt problem.