I dag brukes stort sett kun hvite tannfyllinger i plast (kompositt). Fyllingene «limes» til tannen og herdes ved hjelp av et kraftig, blått lys. Komposittfyllinger er pene og holdbare der det er tilstrekkelig med gjenværende tann. Hvis det er lite igjen av tannen som følge av store hull eller store, gamle fyllinger, kan det være mer aktuelt med en krone på tannen. Dette fordi en komposittfylling i disse tilfellene har lite tannsubstans å limes til, og holdbarheten svekkes.