Hvis en eller flere tenner mangler, kan implantat være en svært god løsning.

Et implantat er en titanskrue som festes i kjevebenet. På denne skruen, som sitter helt fast i kjeven, kan man så feste en porselenstann. Man oppnår da en tann som ser ut som og føles som sin egen, uten at man trenger å behandle nabotennene, slik tilfellet er ved broterapi.

Implantat er en sikker og god metode for å erstatte tapte tenner. Den kirurgiske delen av behandlingen, innsettingen av selve skruen, gjøres av en spesialist i oral kirurgi og medisin. Den resterende delen av behandlingen, avtrykk, tilpasning og sementering av porselenstennene, gjøres her hos oss.

I noen tilfeller kan det være grunnlag for trygdestønad for implantatbehandling. Vi er godkjent for å utføre implantatbehandling med trygderefusjon. Se under punktet trygderefusjon for ytterligere informasjon.

Bildene under viser en pasient som mangler tre fortenner i overkjevens høyre side. Disse blir erstattet med implantater.

Pasienten mangler tre tenner

To implantatskruer er satt inn, og har her stått i ro uten belastning i tre mnd. Dette gjøres for at skruene skal gro godt fast i benet. Pasienten har i denne perioden selvfølgelig hatt en midertidig tannerstatning, han har sluppet å gå uten tenner.

Det skrus så fast spesialtilpassede titanhetter på implantatene for å gi feste til de endelige porselenstennene.

Porselenstennene limes så fast til titanhettene

Sluttresultat