Krone

Hvis mye av den opprinnelige tannen er borte som følge av store hull, frakturer eller store, gamle fyllinger, kan det være vanskelig å oppnå god funksjon, holdbarhet og estetikk med en plastfylling. Tannen bør ha en krone. Vi fjerner gamle fyllinger i tannen, og sliper og former til den gjenværende delen av tannen. Deretter tas det et avtrykk med en silikonmasse som sendes til en tanntekniker. Her støpes og modelleres en ny tann i porselen, eller eventuellt gull med porselen utenpå. Den nye tannen limes som en hette rundt resten av den opprinnelige tannen. Man oppnår da en tann som både ser ut som og føles som en ny tann.

Bro

Hvis man mangler en eller flere tenner, kan dette i mange tilfeller erstattes med en bro. Det lages da kroner på tennene som står foran og bak den manglende tannen, og en ny porselenstann henges på disse.

Nederst til høyre sees en hel implantatbro. Dette er en mulighet for de som ikke har noen egne tenner igjen. Denne skrus fast på implantater i kjevebenet og gir tenner som sitter fast, i motsetning til et løst gebiss.