Hvis tannens nerve er blitt skadet må tannen rotfylles. Skade på nerven blir som regel forårsaket av et svært dypt hull i tannen, men kan også oppstå etter et kraftig slag eller annen stor belastning på tannen.

Når man skal rotfylle, fjerner man tannens nerve og renser og desinfiserer rotkanalen. RotfyllingDeretter fyller man opp roten med en rotfyllingsmasse som tetter roten helt, og hindrer nye bakterier i å komme inn. På røntgenbildet til høyre sees en ferdig rotfyllt tann.

Hvis man har fått en betennelse i tannen, må man eliminere denne før tannen kan rotfylles ferdig. Vi renser da ut tannens nerve og fyller opp roten med et antibakteriellt stoff. Dette får så virke i tannen en tid, alt etter alvorlighetsgraden av betennelsen. Når betennelsen er borte kan man  rotfylle tannen ferdig.

Rotfylling er i dag en helt smertefri opplevelse takket være gode bedøvelsesmidler og metoder. En rotfyllt tann ser ut som og fungerer tilnærmet like godt som en frisk tann.